home »

Belangrijke bestuursmededeling

Onze enthousiaste voorzitter Henk Ceelen heeft in onze afgelopen Bestuursvergadering met de nodige tegenzin kenbaar gemaakt wegens overbelasting zijn taken met onmiddellijke ingang te willen staken. Hem is de afgelopen periode gebleken dat hij zijn werkzaamheden voor de Stichting Elite/Beloften èn voor de Wielerclub niet langer meer naast elkaar kan combineren. Het één gaat nu ten koste van het ander en dat werkt niet!

Wij betreuren de stap van de voorzitter, maar begrijpen het wel en aanvaarden Henk zijn besluit. Het Bestuur gaat over tot de orde van de dag en benadrukt dat de in 2011 ingeslagen weg onverkort zal blijven worden gevolgd. De lopende voorzitterszaken/-taken zullen vooralsnog door Ben van Ark (Secretariaat) afgewikkeld worden.