home »

Belangrijke data

Beste Waardrenners,

Hierbij informeert het bestuur jullie alvast over enkele belangrijke activiteiten binnen onze vereniging. Noteer deze alvast in je agenda. Een schriftelijke uitnodiging volgt nog:

Maandag 30 maart, aanvang 20.00u: Algemene Ledenvergadering in Amicitia Lekkerkerk

Woensdag 22 april, aanvang 20.00u: Ploegvoorstelling in Amicitia Lekkerkerk

Zaterdag 31 oktober, aanvang 20.00u: Feestavond in Amicitia Lekkerkerk