home »

Waardrenner gaat door met vernieuwd bestuur

Na de ledenvergadering van maandag 30 maart 2009 gaat De Waardrenner door met een driekoppig bestuur. Geheel volgens aankondiging hebben secretaris Ton van Kooij, penningmeester René Bal en bestuurslid licentiezaken Henny van Rijsbergen hun taken overgedragen. Zij werden door de leden bedankt voor hun inzet van de afgelopen jaren en hun bijdrage aan de snelle ontwikkeling van De Waardrenner.

Het nieuwe bestuur bestaat uit Eric Splint (secretaris), Arnold Heemskerk (penningmeester) en Hendrik Visser (voorzitter). De komende maanden zal het bestuur de strategie van de vereniging opnieuw bepalen en hierbij leden, vrijwilligers en sponsoren betrekken.

Notulen van de ledenvergadering volgen binnenkort op de site.