home »

ZONOVERGOTEN TRAININGSKAMP WC DE WAARDRENNER in Mejannes LE CLAP in FRANKRIJK

 

Onder voor de tijd van het jaar zeer zonnige temperaturen die zich tussen de 18° en 25° bewogen, troffen 15 Waardrenners vorige week tijdens hun trainingskamp dermate weersomstandigheden dat het alleen daarom al niet meer stuk kon. 

Tel daar bij op de prachtige en uitdagende omgeving van de Ardèche en de Cévennes, dan kan iedereen zich wel voorstellen dat alles wat een wielerhartje begeert volop kon worden genoten.

Er was onderkomen gevonden in twee prachtige villa’s, waar tussen de bedrijven door de broodnodige rust kon worden opgedaan. De algemene leiding was in handen van Wim van der Velden die ook  zijn huis aldaar ter beschikking had gesteld. 

Samen met Youri Deelen en Henk Ceelen zorgde hij dat ook de inwendige mens aan bod kwam. Iedere ochtend om half negen ontbijt, ’s avonds om 18.30 uur avondeten. Aan een of twee corveediensten kon geen van de overige deelnemers ontkomen, maar dat leek gelet op de uitvoering voor niemand een bezwaar. 

’s Avonds werd er in de hoofdvilla de trainingsdag nabesproken en die van de volgende dag uitgezet. Onderwijl werd er levendig getoept. In de andere villa werd er druk geplaystationd. Maar toch, niet laat naar bed, want morgen weer vroeg op: op vijf dagen werd er getraind; daar tussenin een rustdag. Maar ook op deze rustdag hadden enkelen toch niet de rust om de racefiets te laten staan! 

Ik denk dat een ieder op zijn manier heeft gekregen wat hij wilde. Een enkeling moest wel eens plaatsnemen in de aanwezige volgwagen, maar dat was op de vingers van één hand te tellen, hetgeen gelet op het hoge niveau van trainen echt niet slecht is te noemen. Zodoende kon door iedereen ruimschoots een basis voor een goed wielerseizoen worden gelegd en dat was dan ook de bedoeling. 

Jammer was, om dan toch maar één minpuntje te noemen, dat een aantal leden verstek heeft moeten laten gaan wegens de ongelukkige planning van de schoolvakanties. Het bleek dat de grens van wel of geen voorjaarsvakantie dwars door het ledenbestand van De Waardrenner was gelegd.

Inmiddels is gebleken dat, behoudens enige perikelen met de benzineleiding op de terugweg van één van de auto’s waarmee het vervoer vice versa geregeld was, alle deelnemers weer veilig naar huis zijn teruggekeerd.

Kortom, ik denk dat ik namens alle deelnemers kan spreken, het is een weergaloze week gebleken, waar jong en oud hebben bijgedragen aan een zodanige sfeer, dat een ieder zich zeer prettig heeft gevoeld en die zeker voor een volgende herhaling vatbaar is. Het heeft aan niemand iets ontbroken!!

Met grote dank aan de organisator,

Ben van Ark

(deelnemer en chauffeur van de volgwagen)