Ontwikkelingsplan Sportpark Weydehoeck Lekkerkerk

Aanleg wielerbaan (versie IV, 27 november 2019

Voorwoord
Dit document is de verwoording van de wensen en dromen van een groep inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. Het zijn vertegenwoordigers van een aantal verenigingen die op de eerste pagina vermeld staan. Zij zetten zich al vele jaren in voor een sportieve leefgemeenschap in onze regio en zijn er van overtuigd dat, door verwezenlijking van dit project, onze regio weer een flinke stap in de goede richting zal zetten naar een gezonder ‘sport’ klimaat. Tevens zal het zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid van onze gemeente. Dit is een levend document en heeft in de tijd diverse aanpassingen ondergaan. Deze versie is vooral aangepast naar aanleiding van het accommodatieplan, in het bijzonder Hoofdstuk 7 ‘Nieuwe initiatieven’, van de gemeente Krimpenerwaard. Daarnaast zal de aankomende uitbreiding van het
aantal huizen in de Krimpenwaard de behoefte aan een breder sportaanbod verhogen.
Uw steun om dit project te realiseren zal zeer gewaardeerd worden, zowel door de initiatiefnemers als de toekomstige gebruikers.


Stichting Servicepunt Verenigingen Nederlek (SVN)
Johan H. Koutstaal
Algemeen Manager

Lees verder